Utiliteitssector

Voor de Utiliteitssector

Flexibiliteit en vakmanschap

Utiliteitsbouw betreft het (ver)bouwen van winkels, scholen, kantoren, zorginstellingen en bedrijven.

Wanneer u plannen hebt om uw bedrijf te bouwen of te renoveren, hebt u een professionele aannemer nodig met bijzondere kennis en ervaring met dergelijke ingrijpende projecten. Vaak is er sprake van een grote druk op de planning en vraagt de aanpak om flexibiliteit.

Voorbereiding

Aannemersbedrijf Gerard Borst kan vanwege haar goede voorbereiding volgens een strakke planning werken en het gewenste resultaat leveren. Onze medewerkers hebben de nodige vakdiploma’s en zijn goed op elkaar ingespeeld. Ook hierin denken we mee in duurzame oplossingen, zoals gasloos bouwen. We kunnen u daarin volledig ontzorgen.

Coördinatie en expertise

Aannemersbedrijf Gerard Borst integreert haar kennis en ervaring betreffende brandweereisen, energie, isolatie en  geluidseisen. Dergelijke kennis vraagt meer dan expertise en vakmensen: het begint bij de voorbereiding op kantoor en het integreren van veel voorwerk door onderaannemers. Deze projecten betekenen ingewikkelde maatvoering en betrouwbare partners, juist daar speelt de coördinerende rol van Aannemersbedrijf Gerard Borst een doorslaggevende rol die tot resultaat leidt.

Teamverband

We werken met u in teamverband vanaf het eerste idee, het aanvragen van de omgevingsvergunning en – indien nodig – zelfs bij het vinden van een geschikte locatie. Maar vooraf nemen we met u al uw wensen door.

Is afspraak = afspraak voor u ook belangrijk?