Realisatie / uitbreiding J.P. Thijsseschool

Realisatie / uitbreiding J.P. Thijsseschool

Vernieuwen van de entree en uitbreiden van 2 leslokalen en renovatie van de bestaande lokalen, natte groepen en lerarenkamer.